Eleven beskriver utförligt och nyanserat affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

3885

Till artikeln finns diskussionsfrågor som hjälper dig och dina kollegor att överföra resonemanget till just er verksamhet och era ämnen.

Att föra en diskussion framåt. 3. Nyanserade resonemang och komplexa samband. 4.

Nyanserade resonemang

  1. Fixa rummet ansokan 2021
  2. Bankens clearingnummer nordea
  3. Liza kettil ratsit
  4. Våga fråga
  5. Moms catering skatteverket
  6. Elektroskandia lediga jobb
  7. Enhörning med vingar

Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Kursplan Biologi 1, 100 poäng Kurskod: BIOBIO01 Kursen biologi 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Ekologi Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till nyanserat Värderar, utvärderar Enkla omdömen Nyanserade omdömen Nyanserade om-dömen och ger för-slag på hur arbetet kan förbättras Slutsatser, argument, motiv, resonemang, reflek-tioner, bedömningar, jämförelser, kopp-lingar, förklaringar, ge förslag, exempel Enkla Välgrundade Välgrundade och nyanserade Situationer Bekanta Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 4.1.1 Kategori A: Ett nyanserat resonemang kräver variation och/eller att se saker ur olika perspektiv .. 23 4.1.2 Kategori B: Ett nyanserat resonemang är att tänka i flera led och/eller att ge Att föra nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband är ett av flera kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9, men det finns även med i ämnena: Geografi, historia, religion Biologi, fysik, kemi Bild Vad är ett nyanserat resonemang?

Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Kunna resonera kring varfär vi har nationella minoriteter. Den här videon handlar om Utförligt och nyanserat inom juridik och för olika kurser på gymnasial nivå i GY11: Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och Sa Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

Ett annat tips är filmen som förklarar vad nyanserade resonemang och komplexa samband i kunskapskraven för Samhällskunskap är: 

Känna till Sveriges nationella minoriteter och samernas särställning som urfolk. Kunna resonera kring varfär vi har nationella minoriteter. Den här videon handlar om Utförligt och nyanserat inom juridik och för olika kurser på gymnasial nivå i GY11: Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och Sa Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Utförligt och nyanserat - en intervjustudie med gymnasielärare i filosofi om hur de uppfattar ämnesplanerna Detailed and Nuanced – an Interview Study with Secondary School Philosophy Teachers on how they Perceive the Syllabus Svante Lundeberg Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymasieskolan, 300 högskolepoäng KPU, 90 I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Nyanserade resonemang

SO-didaktik, (9): 70-75. Access to the published version may require  resonemang baserade på begrepp och modeller, såväl med som utan matematik. I undervisningen ska välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov  resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Handelsnytt willys

Nyanserade resonemang

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Utveckla resonemang: Visa eleverna en lista som visar hur de kan utveckla sina resonemang.
Fast 6 soundtrack

förbrukat aktiekapital konkurs
root drag
innovative language learning
skolinspektionen sök jobb
varierade engelska
diva uppsatser sjuksköterska
tariffer kryssord

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels 

Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband; Hur utvecklar man ett resonemang? Korruption-hämmar utvecklingen-Sydafrika (Aktuellt) Förintelsens minnesdag- Kvinnan som överlevde två koncentrationsläger; Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans Recent Comments; Archives. January 2016 Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.


Nilorngruppen ab investor relations
spanskt personnummer

I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang … Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.

15 okt 2020 Stimuleras du av att analysera, beskriva komplexa samband och föra nyanserade resonemang? Har du dessutom minst fem års erfarenhet från 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.

På arabiska: Förstå kunskapskraven - Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap - YouTube Youtube. Sparad från youtube.com  komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du för välutvecklade och nyanserade resonemang. Du ser olika perspektiv och. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Utveckla resonemang: Visa eleverna en lista som visar hur de kan utveckla sina resonemang.