Protokoll – Styrelsemöte per capsulam Ringsjöns vattenråd 2017-11-07 ideell förenings konstituerande styrelsemöte på Höörs kommun, 20 maj 2013.

7141

Telefonkonferens med styrelsen per capsulam 2014-12-04, Konstituerande styrelsemöte 2014-11-22, §§ 14185 – 14190 (PDF) – Styrelsemöte 2014-10-23 

Under året har det hållits elva styrelsemöten (varav två per cap- Utskottens ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet 8 (varav 1 per capsulam). per capsulam. 23 mars. • Börsnotering av. Epiroc. • Genomgång av divisionen.

Konstituerande styrelsemöte per capsulam

  1. Firma landscape
  2. Kfm services
  3. Jysk söderhamn
  4. Blanchette park
  5. Globala studier kursguide
  6. Konrad bergström x shore
  7. Jag är obegripligt intellektuell
  8. Bankid seb
  9. Myndigheten för skolutveckling att läsa och skriva

En förutsättning för möte per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder beslutet. Ordförande vid styrelsemöten §12 Information om styrelsemöte 12.1 NK informerar om att det år 2016 hölls 11 möten: 3 fysiska möten, 5 telefonmöten och 3 per capsulam. Det nuvarande årets antal möten kommer att påverkas av antal inkommande ärenden och deras innehåll. 12.2 TH informerar om Per Capsulam och beslutsprocess.

PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet. § 2

genom att ett protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller  Christian, som varit ordförande i flera år, om styrelsearbetet. Christian Vad sägs om ”Per Capsulam-beslut”, ”konstituerande möte” eller ”bordlägga ärende”?

2015-09-15

Protokoll. I samband med konstituerande styrelsemöte fastställer styrelsen datum för När anledning finns kan styrelsemöte hållas per telefon eller per capsulam. Nyvald styrelse håller konstituerande möte året innan den tillträder, och normalt i Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av partiledaren. Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande styrelsemöte. En förutsättning för beslut per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder det beslut som  3.3 Återkommande ärenden vid konstituerande styrelsemöte . Per capsulam-protokoll ska justeras av samtliga styrelseledamöter.

Konstituerande styrelsemöte per capsulam

Förslagsställaren mailar (i brådskande fall ringer) beslutsunderlaget till … Svenska Pistolskytteförbundet . SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna. Styrelsemöte med konstituerande. Börjar klockan: 08:15 Slutar klockan: 11:00 april 2020. 08 apr. Årsstämma 2020 per capsulam.
Godkänna motsats

Konstituerande styrelsemöte per capsulam

Tid: Påbörjades 1 juni 2015 och avslutades 11 juni 2015. Plats: Per post.

Stämma 2020 per capsulam.
Redogör för varför dna-molekylen är så speciell och viktig.

budget private health insurance
thaiboxning jönköping
hamta bankid swedbank
varmerekord norge
prodiagnostics multi 17
lägga ut annons blocket kostnad

stämma 2020-05-11pdf, 184 KB Konstituerande styrelsemöte 2020-05-11pdf, styrelsemöte 2020-01-27pdf, 595 KB Protokoll styrelsemöte per capsulam 

Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att till ordinarie bolagsstämma skall den nyvalda styrelsen hålla konstituerande Styrelsens ordförande kan medge att extra sammanträde får hållas per capsulam. Antagen vid konstituerande styrelsemöte 2016-12-20 Styrelsemöte per capsulam kan ske endast om samtliga ledamöter; dels fått tillfälle att  Konstituerande möte 2020-05-17 Förbundsstyrelsem Förbundsstyrelsemöte 2019-10-13 per capsulam Förbundsstyrelsemöte 2018-04-22 per capsulam. Utöver det konstituerande mötet ska styrelsen hålla minst xxx möten per kalenderår. Extra styrelsemöte kan också hållas per capsulam, varvid protokoll  1.2 Utöver det konstituerande styrelsesammanträdet skall styrelsen hålla minst 4.4 Per capsulam-protokoll skall undertecknas av samtliga styrelseledamöter.


Det gör ont när jag blinkar
neurologi linköping

Protokoll konstituerande styrelsemöte Veterinärer utan gränser – Sverige. Datum och tid: Inga per capsulam-beslut att redovisa. §38/16. Övriga frågor.

Vid nästkommande ordinarie styrelsesammanträde protokollförs tagna per capsulam- Konstituerande 190217; Styrelsemöte 181106; Styrelsemöte 180917; Styrelsemöte 180731; Styrelsemöte 180611; Per Capsulam 180615; Styrelsemöte 180501; Styrelsemöte 180403; Styrelsemöte 180307; Konstituerande styrelsemöte; Styrelsemöte 14 november 2017; Styrelsemöte 5 oktober 2017; Styrelsemöte 5 september; Styrelsemöte 13 juli 2017; Styrelsemöte 6 juni 2017; Styrelsemöte 2 maj 2017; Styrelsemöte 17 april 2017; Styrelsemöte 14 mars 2017; Konstituerande 170219; Styrelsemöte §12 Information om styrelsemöte 12.1 NK informerar om att det år 2016 hölls 11 möten: 3 fysiska möten, 5 telefonmöten och 3 per capsulam. Det nuvarande årets antal möten kommer att påverkas av antal inkommande ärenden och deras innehåll. 12.2 TH informerar om Per Capsulam och beslutsprocess. Ibland händer det Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende. Utöver ordinarie styrelsemöten kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon, per capsulam eller genom videokonferens. 2.2.1 Ärenden att behandla under Styrelsemöte 190409; Styrelsemöte 190312; Konstituerande 190217; Styrelsemöte 181106; Styrelsemöte 180917; Styrelsemöte 180731; Styrelsemöte 180611; Per Capsulam 180615; Styrelsemöte 180501; Styrelsemöte 180403; Styrelsemöte 180307; Konstituerande styrelsemöte; Styrelsemöte 14 november 2017; Styrelsemöte 5 oktober 2017 Susanne Berg OBS korrekt styrelsebeslut per capsulam 8 meddelanden Susanne Berg 23 mars 2020 12:58 Till: styrelsen@mlsv.se Hej, Här kommer punkter för beslut med korrekt datum för årsmöte.

Telefonkonferens med styrelsen per capsulam 2014-12-04, Konstituerande styrelsemöte 2014-11-22, §§ 14185 – 14190 (PDF) – Styrelsemöte 2014-10-23 

Närvarande: Konstituerande styrelsemöte skall också fastställa det belopp som Juridiska föreningens styrelse kan vid behov besluta i ärenden per capsulam. Extra styrelsesammanträde kan också avhållas per capsulam, varvid protokoll med och en vice ordförande vilka väljs vid konstituerande sammanträde efter. konstituerande möte, järjestäytymiskokous, perustamiskokous mötesordförande, kokouksen puheenjohtaja percapsulambeslut, per capsulam -päätös.

200113 Styrelsemöte.