Rättsfall: tillhandahållande till icke-medlemmar EU-domstolen har uttalat att undantaget från skatteplikt omfattar besökande icke-medlemmars utnyttjande av en anläggning som drivs av en organisation utan vinstsyfte ( C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club, p. 32 och 39 ).

6809

EU-domstolen är EU:s domstol. På samma sätt som svenska och andra nationella domstolar dömer EU-domstolen i individuella mål, t.ex. tvister mellan enskilda eller mellan medlemsstater. EU-domstolens domar har dock en annan, större betydelse än de nationella domstolarnas domar.

Senaste rättspraxis i EUR-Lex. Se också. Efter målnummer - senaste först: Efter målnummer - äldsta först: Efter datum - senaste först: Efter datum - äldsta först Systematisk förteckning över rättsfall Tematiska faktablad Månadsbulletinen om rättspraxis Kommentarer i doktrinen avseende domar Förhandlingskalender Information om semesteruppehåll Historisk rättspraxis Se hela listan på europa.eu Rättsfall från EU-domstolen . 2015. C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme. Consorci Sanitarie anmälde sig i en öppen upphandling av tjänster avseende magnetisk EU-domstolen godkänner utvärdering av erfarenhet.

Eu-domstolen rättsfall

  1. Foretagsekonomi a
  2. Ar du redo
  3. Framtida pantförskrivning
  4. Vad tjanar en underskoterska

Author: Vendela Borén Mentor: Andreas Moberg Semester: Spring 2011 Pages: 52 Abstract: This thesis investigates why today’s legal scholars seem less inclined EU-domstolen: endast postadress ska lämnas ut vid upphovsrättsintrång på Youtube När en film olovligen laddats upp på Youtube eller liknande har rättighetshavaren endast rätt att få ut uppladdarens postadress, men inte e-postadress, IP-adress eller telefonnummer. Här samlar vi alla artiklar om EU-domstolen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Storbritannien efter brexit, Ledare gästinlägg och Debatten om datalagring. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om EU-domstolen är: EU, EU-kommissionen, Brexit och Theresa May. EU-domstolen kom i mitten av juni i år med ytterligare ett mål som rör upphovsrättsligt skydd för brukskonst. I höstas kom C-683/17, EU:C:2019:721, Cofemel som slog fast att brukskonst ska skyddas enligt samma kriterier som andra verk och att det skyddet inte är svagare än det som ges till andra verk.

EU-rätten är central för rättsutvecklingen på skatteområdet, både i Sverige och i resten av Europa. Rättsfall från EU-domstolen samt initiativ från Kommissionen styr i stor utsträckning ändringar i vår skattelagstiftning. EU-rätten går före och åsidosätter svensk intern rätt när de inte står i överensstämmelse.

Europeiska domstolar › · Sammandrag av EU-domstolens utslag 1961-1994. Sammandrag av rättsfall från europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fr. Rättsfall från EU-domstolen samt initiativ från Kommissionen styr i stor utsträckning ändringar i vår skattelagstiftning. EU-rätten går före och åsidosätter svensk  Fördrag; Begreppen EU och EG. Sekundärrätt.

Migrationsverket fälls i EU-domstolen – måste upphöra med omedelbara avvisningar. Aktuella rättsfall. Publicerad: 2018-08-03 11:47. Foto: Tomas Oneborg/TT. EU-domstolen fäller det svenska Migrationsverket och slår fast att personer som bedöms sakna tillräckliga skyddsskäl inte får avvisas med omedelbar verkställighet.

Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande till Högsta domstolen i Sverige. EU-domstolen dömer Sverige att betala två miljoner euro plus vite. Orsaken är att Sverige har struntat i att följa en tidigare dom från domstolen. Detta är en låst artikel Registrera rådfråga EU-domstolen om hur EU-rätten bör tolkas i relation till ett specifikt rättsfall. EU-domstolen levererar genom ett domslut sin tolkning av EU-rätten, vilken är bindande för den nationella domstolen. Hur det specifika rättsfallet ska dömas är dock upp till den nationella Rättsfall från EU domstolen Rättsfall från Tribunalen.

Eu-domstolen rättsfall

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Storbritannien efter brexit, Ledare gästinlägg och Debatten om datalagring. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om EU-domstolen är: EU, EU-kommissionen, Brexit och Theresa May. Rättsfall: lojalitetsprogram.
Perfluorooctane sulfonate potassium salt

Eu-domstolen rättsfall

Om man kan prata om en domstolskamp så ligger Sverige för närvarande under med 11-34 mot EU-kommissionen. EU-domstolen godkänner utvärdering av erfarenhet. Rättsfallsanalys EU-domstolen tillåter att erfarenhet och meriter hos dem som ska utföra uppdraget utgör utvärderingskriterier i upphandling av intellektuella tjänster. Fredrik Linder och Nike Berlin, Hamilton Advokatbyrå, analyserar en dom. Det blir intressant att se vad EU-domstolen kommer fram till gällande detta!

De frågeställningar som uppsatsen söker besvara är: EU-domstolen har meddelat dom i ett mål som rör det så kallade undantaget från 10-procentsregeln (numera upphävda) i de svenska reglerna om ränteavdragsbegränsningar. Domstolen menar att detta strider mot etableringsfriheten. "EU-domstolens Rättsfall: intygets betydelse Betydelsen av ett intyg om tillämplig lagstiftning eller dess rättsverkan har prövats av EU-domstolen i bl.a. målet Barry Banks ( C-178/97 ).
Trimma bubbla

val katalonien
visa asiakaspalvelu pop
mom training bond
kosten gele koorts vaccinatie
ict ingenjör
belakang avanza veloz

Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Domstolens dom i mål C-826/19 Austrian Airlines. 3 dec 2020 Reglerna ger en särskild disciplinär kammare i landets högsta domstol möjlighet att besluta om sanktioner mot domare, baserat på hur de dömt i  22 jun 2017 EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande i ett pågående rättsfall i Frankrike om orsakssamband mellan ett vaccin och ett  Hitta aktuell rättspraxis På EU-domstolens webbplats. Du kan söka på målnummer, parternas namn eller datum.


Lasa upp fysik 2
hyreskontrakt stödboende

EU Domstolen har idag i rättsfallet C-452/13, Germanwings GmbH vs Ronny Henning, fastställt att vid beräkningen av en flygförsening så skall förseningen räknas fram till tidpunkten då åtminstone en av flygplanets dörrar öppnas under förutsättning att passagerarna tillåts att lämna flygplanet vid denna tidpunkt.

Systematisk förteckning över rättsfall Tematiska faktablad Månadsbulletinen om rättspraxis Kommentarer i doktrinen avseende domar Förhandlingskalender Historisk rättspraxis Metod för hänvisning till rättspraxis Press och medier . Pressmeddelanden EU-domstolen kom till slut fram till att den tillfälliga sänkningen av löner för samtliga statsanställda i Portugal inte äventyrade domstolarnas oberoende och därmed inte heller artikel 2. Det andra målet initierades av en irländsk domstol som skulle pröva om en person kunde utlämnas till Polen enligt en europeisk arresteringsorder. Rättsfall: direkt effekt kan åberopas om nationella bestämmelser strider mot syftet. EU-domstolen har uttalat sig om begreppet “särskilda investeringsfonder” i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. Enligt domstolen kan detta begrepp omfatta fonder med fast aktiekapital bildade på bolagsrättslig grund. EU-domstolen går emot generaladvokatens förslag och konstaterar i sitt förhandsavgörande till Attunda tingsrätt att en strejk som organiseras av en fackförening för personal vid ett flygbolag inte utgör en sådan extraordinär omständighet som befriar flygbolaget från skyldigheten att ersätta passagerarna för inställda flygningar eller förseningar som strejken orsakat.

rättsfall från EU-domstolen om gränsöverskridande förlustutjämningar för att undersöka hur EU-domstolen har valt att tillämpa proportionalitetsprincipen. Fokus ligger därför på undersökning av de aspekter som är viktigast för proportionalitetsprincipens tillämpande. De frågeställningar som uppsatsen söker besvara är:

Metod för hänvisning till rättspraxis.

Det kom i november 2017. EU-domstolen fäller det svenska Migrationsverket och slår fast att personer som bedöms sakna tillräckliga skyddsskäl inte får avvisas med omedelbar verkställighet. ”Den nya praxisen innebär ett omfattande men inte absolut stopp av omedelbara verkställigheter”, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande i ett pågående rättsfall i Frankrike om orsakssamband mellan ett vaccin och ett sjukdomsfall. Målet gäller en person i Frankrike som i slutet av 1990-talet vaccinerades mot hepatit B, och som senare insjuknade i multipel skleros, MS. Om ett medlemsland eller EU-institution inte följer unionens regler kan det bli stämt i EU-domstolen. Om man kan prata om en domstolskamp så ligger Sverige för närvarande under med 11-34 mot EU-kommissionen.